AKHMAD NURIYANIS, [SINTA] Politeknik Maritim Negeri Indonesia

SEPTINA DWI RETNANDARI,  [SINTA] Politeknik Maritim Negeri Indonesia

NURITA WIDIANTI, [SINTA] Politeknik Maritim Negeri Indonesia

GUNAWAN BUDI SANTOSO, [SINTA] Politeknik Maritim Negeri Indonesia

TONY KUSUMARTONO, [Google Scholar] Politeknik Maritim Negeri Indonesia

YULIUS OSCAR, [Google Scholar] Politeknik Maritim Negeri Indonesia